• 1

Leverans av grus, sand och matjord

Vi levererar grus, sand och matjord inom Piteå kommun.

Se exempel nedan på sortiment och användningsområden

Sandprodukter

Lek- & Mursand
En siktad fin sand 0-4 mm. Avsedd att blanda med cement och vatten till murbruk.
Natursand och Sorterad sand

Grusprodukter

Sorterat Rörgravsgrus
Ett grusmaterial avsett för återfyllning i rörgravar och mot husgrund.
Kan med fördel användas under färdig gräsmatta.
Betonggrus
Ett grusmaterial avsett att blanda till betong. Kan också användas som sättgrus till plattor och gatsten.
Väggrus
Krossat naturgrus 0-18 mm. Avsett att spridas på grusvägar och parkeringplatser.
Bärlagergrus
Krossat naturgrus 0-32 och 0-40 mm. Avsett att användas till uppbyggnad av vägar och planer.
Stenmjöl
Finns i sorteringen 0-8 mm. Lämpligt till trädgårdsgångar och p-platser där en hård yta eftersträvas.
Makadam
Finns i sorteringar: 4-8, 8-16 och 16-32 mm.
Användningsområde: Trädgårdsgångar och dräneringar.
Samkross
Samkross finns i sorteringar 0-18, 0-32 och 0-40 mm.

Singelprodukter

Gångsingel
En natursingelprodukt som finns i tre sorteringar, 4-8, 8-16 och 16-32 mm.
En produkt för den kräsne tomtägaren.
Dräneringssingel
Dräneringssingel 8-16 och 16-32 mm är en blandning av natursingel och makadam, avsedd att användas runt dräneringsledningar etc.

Matjordsprodukter

Vi levererar olika typer av matjord.

Kontakta oss när det gäller leverans av matjord, grus och sand