• 3
  • 1
  • 2

Dränering

I vår egen maskinpark finns modern utrustning som klarar alla våra projekt.
Vi erbjuder också god kompetens och lång erfarenhet av dräneringsarbeten som är till nytta för dig från början till slut.

Dränering husgrunder
Dränering av husgrunden är nödvändigt för hus som inte har en fungerande dränering. De kan utsättas för fukt, mögel och vattenskador. Källaren i sig själv kan skadas beroende på fuktgenomträngning. Den kan också skadas genom sättningar i marken vilket i sin tur kan orsaka indirekta skador såsom rostskador på äldre rör och armering.

Dränering
Att markområden har dålig dränering märks på flera olika sätt och den smygande försämringen gör det svårt att bedöma när det är dags att dränera.
Det hela beror vanligtvis på en för hög grundvattennivå som ställer till problem under hela eller stora delar av året.

Bergs Maskin utför dräneringsarbete av

  • åkermark
  • golfbanor
  • fotbollssplaner
  • grönytor

Dränering diken
Dränering innebär att man gräver diken för att dränera bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller vid bygge av gator och vägar.

Vänd er till oss när det gäller dränering

logo-sm