• 1

Snöröjning

Bergs Maskin erbjuder snöröjningen under vinterhalvåret.
Vi åtar oss både stora och mindre projekt både åt företag och privatpersoner. Vi är kontrakterade av flera  fastighetsföretag för vilka vi utför snöröjning av vägar och övriga ytor som ska vara framkomliga för hyresgästerna.

Kontakta oss när du vill ha hjälp med snöröjning