• 2
  • 1

Transporter

Med våra lastbilar kan vi utföra alla typer av transporter.

Transport av jordmassor
Vi erbjuder transporter av  matjord, grus, sand och bortforsling av fyllnadsmassor.

Transport av tunga fordon och maskinerexc
Vi erbjuder transporter av tunga fordon och maskiner. Vi kan med vår utrustning transportera objekt som väger upp till 16 ton.

 

Kontakta oss när det gäller transporter